Recreatieschepen

Vanaf de jaren 30 zijn er verscheidende schepen voor de beter bedeelde Nederlanders gebouwd. Het meest bekend hiervan zijn de bakdekkers. Ook in Warga zijn een aantal van deze schepen gebouwd. Tijdens en na de tweede wereldoorlog was er niet veel belangstelling meer voor plezierjachten. Pas in 1956 kwam het bouwen van kruisers weer op gang. In 1960 deed het lassen zijn intrede op de werf in Wergea. Het laatst gebouwde schip is in 1973 van de helling gegleden. Hoe het deze schepen is vergaan tijdens hun levensloop, valt hier te lezen.

Klik u op eerste scheepsnaam voor meer informatie.

Nr. Bouw jaar Scheepstype Eerste scheepsnaam Eerste eigenaar Huidige scheepsnaam Huidige eigenaar
1 Bakdekkruiser Jeltje
2 1932 Bakdekkruiser Alde Gloarje Alde Gloarje
3  Kappie ??
4 1932 notarisbootje Si-ja Visser Si-ja Visser
5 Kerkbootje Naam onbekend Meinderts Meinderts
6 Naam onbekend Krikke
7 1934 notarisbootje Hilda Hiemstra
8 notarisbootje Sine me nihil
9 bakdekkruiser Poi
10 +/-1934-1935 notarisbootje Barteld Barteld B. van der Werff
11 +/- 1954 Naam onbekend De Boer
12 1956 kruiser Meeuw B.T. van der Werff
13 1957 kruiser Explorer B.T. van der Werff
14 1959 kruiser Zeevalk B.T. van der Werff
15 1960 kruiser Zeemeeuw B.T. van der Werff
16 1961 Noorse kotter Lofvers
17 1963 kruiser Zilvermeeuw B.T. van der Werff zilvermeeuw J.Boermans
18 1964 kruiser Mantelmeeuw B.T. van der Werff mantelmeeuw Jachtwerf van der Werff
19 1965 kruiser Elan de Ron Aquafleur Reukman
20 1966 kruiser Twirre A.Verkerk Twirre J. van Ossenbruggen
21 1966 kruiser  Naam onbekend Hoving
22 1967 kruiser Ceres de Winter Kon-tiki Kerbof
23 +/- 1970 Pearel Grouwstra Pearel G.Benedictus
24 1970 Kruiser Stormmeeuw B.T. van der Werff Albertus
25 1973 kruiser Ivoormeeuw B.T. van der Werff